Kötelező biztosítás 2012 váltás - fontos tudnivalók, információk!

A szerződés felmondása

Kötelező biztosítás 2012 váltás esetén írásban és személyesen is felmondhatja kötelezőjét, de minden esetben legyen írásban is rögzítve a nyilatkozat, különben a későbbiekben nem fogadható el hitelesnek. Faxon és e-mailben is történhet a felmondás, azonban nem minden társaságnál működnek ezek a módozatok. Amennyiben így kívánja felmondani a szerződést, mindig érdeklődje meg aktuális biztosítójánál, hogy járható-e ez a két út is, vagy csak a fenti két lehetőség működik-e náluk.

Az oldalunkon található kötelező biztosítás 2012 kalkulátor minden Magyarországon működő és biztosítási szolgáltatást nyújtó társaság adatait tartalmazza. Így könnyedén összehasonlíthatja az egyes ajánlatokat, hogy megtalálja az Önnek leginkább megfelelőt.

Természetesen az is megtörténhet, hogy kényszerből kell váltanunk biztosítót 2012, mivel a biztosító mondja fel a szerződést. Erre ugyanúgy joguk van a társaságoknak, mint az ügyfeleknek. A közlési kötelezettség azonban ilyen esetben is működik: a biztosítónak legalább 30 nappal az évforduló előtt közölnie kell az ügyféllel a felmondás tényét.

Amennyiben minket bíz meg az új szerződéssel kapcsolatos ügyintézéssel, a kötelező biztosítás 2012 váltással és az aláírt alkuszi megbízást a megadott határidőre elküldi nekünk, akkor vállaljuk, hogy előző kötelező biztosítását a megfelelő időben megszüntettetjük, a kötelező biztosítás 2012 váltását időben is szakszerűen lebonyolítjuk.

A casco biztosítás felmondására szintén a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 30 nappal van lehetősége. Amennyiben kötelező és casco 2012 váltás jön létre, célszerű ellenőrizni, hogy a szerződések évfordulója egy időpontra esik-e. Eltérő időpontok esetén a váltás és felmondás tényét külön kell jelezni, illetve az új biztosítási szerződéseket életbe léptetni.

Tájékoztató a kötelező biztosításról

A kötelező biztosítás védi mind a kárt okozó, mind a kárt elszenvedő érdekeit, mivel ilyen esetekben a gépjármű tulajdonosa által másnak okozott károkat téríti meg. Ez a térítés minden esetben megvalósul.

A hazánkban üzemeltetett jármű tulajdonosának, illetve a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartónak minden esetben rendelkeznie kell díjrendezett kötelező biztosítással, hogy az általa okozott károkat a biztosító fedezhesse. A kötelező biztosítást (más néven KGFB) kizárólag a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó, vagy ennek hiányába  a tulajdonos  kötheti meg.

A szerződést a gépjármű megvásárlásakor mindenképpen meg kell kötnie, de akár már előtte is aláírhatja a papírokat. A jármű előző tulajdonosának kötelező biztosítása ugyanis nem érvényes Önre, türelmi időt pedig ilyen esetekben nem alkalmaznak a biztosítók. Az online kötelező biztosítás kalkulátor 2012 segítségével már előre is megkötheti a szerződését, ezáltal az már rendelkezni fog a gépjármű átírása kapcsán Önnek.

A KGFB anyagi kár esetén 500 millió, személyi sérülés esetén – a sérültek számától függetlenül – 1,6 milliárd forinting térít.

Ne közlekedjen olyan járművel, amely nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítással!

Tájékoztató a biztosítóváltásról

A hatályos jogszabályok szerint a kötelező biztosítás 2012 határozatlan időre szólt. A biztosítási időszak 1 naptári év, a kötelező biztosítási évfordulója pedig 2009. december 31 volt. Ebben az évben december 1-jén 0 óráig lehetett a biztosítást megszüntetni az adott biztosítónál, de december 31-ig még ott volt biztosítva a gépjármű. Az új szerződés 2010. január 1-jén 0 órától indult az új biztosítónál.

2010-ben változás történt a szabályozásban. A kötelező biztosítások évfordulója minden esetben a szerződés megkötésének napja. Ennek következtében a felmondás utolsó dátuma szerződésenként változó lehet: az évforduló előtt 30 nappal kell írásban jelezni a kötelező biztosítás felmondásának szándékát. Ettől eltérő időpontban csak két esetben lehetséges a KGFB felmondása: a jármű eladásakor, illetve forgalomból való végleges kivonásakor.

Tájékoztató a felmondó nyilatkozatról

A kötelező biztosítás 2012 felmondására használandó, hivatalos formanyomtatvány nincs, ebbél  szándékát azonban csak és kizárólag írásban teheti meg. Az írásos nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerződő nevét és címét, a biztosítási kötvény számát, a jármű forgalmi rendszámát, a biztosító nevét, valamint a felmondás dátumát. A felmondó nyilatkozatot postán, faxon vagy személyesen adhatja le a társaságnál. Előfordulnak olyan biztosítók, akiknek e-mailen keresztül is eljuttathatja a dokumentumot, de ilyenkor is alá kell írnia a nyilatkozatot. Erről a lehetőségről azonban mindig érdeklődjön előzetesen biztosítójánál.

A nyilatkozatot a biztosítási évforduló előtt legalább harminc nappal el kell juttatnia biztosítójának. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a felmondás nem lesz érvényes, és a kötelező biztosítás 2012 váltására újabb egy évet kell várnia.

Tájékoztató a biztosítási szerződés megszűnéséről

Három ilyen eset van, egyéb indokkal a szerződést nem lehet megszüntetni.

A biztosítási szerződés megszűnik, ha a szerződőnek már érdeke a biztosítás fenntartása. Érdekmúlásról beszélünk, ha a tulajdonos a gépjárművet eladta vagy a járművet a forgalomból végleg kivonták, illetve totálkár vagy a jármű ellopása esetén, illetve ha a forgalmi engedélybe új üzembentartó kerül bejegyzésre.

A kötelező biztosítás megszűnik, ha a biztosítási díj befizetésétől számított harmincadik napon
nem történik meg a díj kiegyenlítése. Díj nemfizetés esetén csak annál a biztosítónál kötheti újra a biztosításunkat, ahol a megszűnésekor volt, amennyiben az esemény az adott évben történt. Ha a megszűnés az azt megelőző évben vagy korábban történt, akkor szabadon választhat új társaságot, de a fedezetlenségi díjat visszamenőlegesen, a megszűnés napjától kell fizetnie.

A kötelező biztosítás akkor is megszűnik, ha bármely fél szerződést évfordulóra felmondja, ez a kötelező biztosítás váltás. A felmondás tényét sem az ügyfélnek, sem a biztosítónak nem kell indokolnia, de a biztosítás évfordulója előtt legalább harminc nappal írásban közölnie kell a szándékot a másik féllel.

Tájékoztató a kötelező biztosítás területi hatályáról

A Magyarországon kötött kötelező biztosítás hazánkban, az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban, illetve a zöldkártya-rendszer azon országaiban hatályos, amelyeknek érvényes megállapodása van a Magyar Nemzeti Irodával.

Tájékoztató a kötelező biztosítás hatálya alá tartozó járművekről

Kötelező biztosítást kell kötni az alábbi gépjárművekre:

 • segédmotor-kerékpár,
 • munkagép,
 • lassú jármű,
 • mezőgazdasági vontató,
 • motorkerékpár utánfutó,
 • lakókocsi, személygépjármű utánfutó,
 • könnyű pótkocsi,
 • nehéz pótkocsi,
 • vontató,
 • tehergépkocsi (teherbírás szerint: 2 tonna alatti, 2 és 6 tonna közötti, 6 tonna feletti),
 • trolibusz,
 • autóbusz (férőhelyek száma szerint: 10-19 hely, 20-79 hely, 80 hely felett),
 • motorkerékpár (teljesítmény alapú besorolás szerint)
 • személygépjármű (teljesítmény alapú besorolás szerint)

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.


Tájékoztató a kötelező biztosítás hiányáról

Amennyiben a károkozó nem rendelkezik kötelező biztosítással, és az esemény a biztosítási szerződés megszűnést követő harmincadik napon belül történik, az okozott kár megtérítése a biztosítóra hárul.

Ha a károkozás a szerződés megszűnését követő harmincadik nap után történik, a károsultnak a baleseti kárbejelentő lapot saját biztosítótársaságához kell leadnia, aki az anyagot a MABISZ-nak (Magyar Biztosítók Szövetsége) továbbítja. A Szövetség a kárt a vétlen félnek megtéríti, de a kártérítés teljes bekerülési összegét behajtja a károkozón. Amennyiben ismeretlen a károkozó, de személyi sérülés is történt, akkor a sérültnek a Kártalanítási Számlából fizetik meg a kárát.

Kötelező biztosítás díjszámítás
CASCO biztosítás díjszámítás
KGFB és CASCO együttkötés

Kötelező biztosítás 2012 hírek

A kötelező biztosítás 2012. évére a legnagyobb újdonság a baleseti adó bevezetése volt. A törvényi szabályozás alapján kivetett baleseti adó a kötelező...
A 2001. január 1. óta már teljes mértékben liberalizált és ennek következtében folyamatosan csökkenő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjakból a...
A kötelező biztosítás 2012. évre váltók körében eddig az UNIQA Biztosító kötelező biztosítás 2012. évi szerződését választják a legtöbben. Az Uniqa...
CASCO 2012 : most 70%-os áron! - 2011. november 06.
A casco 2012. évi díjakat a kötelező biztosítás 2012. évi díjai a mélybe rántották! A kötelező biztosítás 2012. évi díjhirdetéssel egy időben a biztosító...
A kötelező biztosítás 2012. évi kampányában az első napok tapasztalata alapján a legtöbb ügyfél éves díjfizetési ütemezést választ. Ennek oka, hogy a...
Az ügyfelek többségének sajnos pár alapvető választási lehetőség elkerüli a figyelmét, pedig ezzel tovább tudnák csökkenteni a kötelező biztosítás 2012....
Kötelező biztosítás 2012 hírek RSS-ben:
RSS

Kötelező biztosítás - BiztosításKötelező.hu

© 2011-2012 BiztosításKötelező.hu - Árkádia Team Kft. által üzemeltetett oldal. - Hivatalos közlemények

Kötelező biztosítás
2012

Kötelező biztosítási díj kiszámolása az új tarifákkal:

» Kötelező biztosítás kalkulátor 2012 «

Ingyenes szolgáltatás

Teljes árgarancia a díjakra!